Portill

Topic:

 law: general 86.00

 Publications

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: Advocaat en kennismanagement trans
  •  Title: Minimum Harmonisation and the Role of the Principle of Proportionality trans
Author:  Jans, J.H.
Source:  Rijksuniveristeit Groningen
Description:  Gepubliceerd in: Umweltrecht und Umweltwissenschaft; Festschrift für Eckard Rehbinder, Martin Führ, Rainer Wahl & Peter von Wilmowsky (Herausgeber), Berlin 2007, p. 705-717
  •  Title: De literaire canon en de menselijke maat in het recht trans
Author:  Smith, C.E.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
  •  Title: Specialisatie loont?! Ervaringen van grote ondernemingen trans
Author:  Böcker, A.,T.Havinga, A. Jettinghoff, C.Klaassen en L. Bakker
Source:  Rechtspraak.nl
Year:  2010
Description:  Rapport van de Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Er is onderzoek verricht naar de ervaringen van grote ondernemingen met vijf specialistische rechtspraakvoorzieningen. Het gaat om de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, de IE-kamer van de rechtbank Den Haag, de natte kamer van de rechtba nk Rotterdam, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en het mededingingsteam van de rechtbank Rotterdam. Het onderzoek is een ‘gebruikersonderzoek’met een samenvatting en een essay 'Over de ‘gevoelskwaliteit’ van vijf specialistische rechterlijke voorzieningen'.